Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 31 Bergsäter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 31 Bergsäter 1027 30,7% 30,4% 20,5% 18,4% 9,4% 48,4% 51,6% 0,3% 2,6%
Summa 1027 30,7% 30,4% 20,5% 18,4% 9,4% 48,4% 51,6% 0,3% 2,6%

http://www.val.se