Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 32 Trandared-Söderkulla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 32 Trandared-Söderkulla 971 19,8% 30,1% 22,9% 27,3% 8,3% 49,2% 50,8% 0,5% 0,7%
Summa 971 19,8% 30,1% 22,9% 27,3% 8,3% 49,2% 50,8% 0,5% 0,7%

http://www.val.se