Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 33 Trandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 33 Trandared 906 18,4% 32,7% 22,4% 26,5% 7,7% 46,6% 53,4% 0,4% 0,9%
Summa 906 18,4% 32,7% 22,4% 26,5% 7,7% 46,6% 53,4% 0,4% 0,9%

http://www.val.se