Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 34 Trandared-Strömsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 34 Trandared-Strömsdal 978 20,2% 31,6% 22,8% 25,4% 8,0% 48,2% 51,8% 0,4% 1,6%
Summa 978 20,2% 31,6% 22,8% 25,4% 8,0% 48,2% 51,8% 0,4% 1,6%

http://www.val.se