Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 35 Trandared-Skolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 35 Trandared-Skolan 975 29,0% 27,2% 15,9% 27,9% 7,7% 48,7% 51,3%   0,9%
Summa 975 29,0% 27,2% 15,9% 27,9% 7,7% 48,7% 51,3% 0,9%

http://www.val.se