Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 36 Trandared-Söderfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 36 Trandared-Söderfors 722 30,6% 28,8% 18,7% 21,9% 10,8% 45,2% 54,8% 0,6% 1,2%
Summa 722 30,6% 28,8% 18,7% 21,9% 10,8% 45,2% 54,8% 0,6% 1,2%

http://www.val.se