Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1159 22,3% 30,5% 24,3% 22,9% 7,7% 48,1% 51,9% 0,5% 1,8%
Summa 1159 22,3% 30,5% 24,3% 22,9% 7,7% 48,1% 51,9% 0,5% 1,8%

http://www.val.se