Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 841 21,0% 30,8% 28,2% 20,0% 9,3% 49,2% 50,8% 0,7% 1,0%
Summa 841 21,0% 30,8% 28,2% 20,0% 9,3% 49,2% 50,8% 0,7% 1,0%

http://www.val.se