Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 39 Dammsvedjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 39 Dammsvedjan 732 23,4% 32,8% 19,0% 24,9% 7,5% 48,9% 51,1% 1,2% 1,5%
Summa 732 23,4% 32,8% 19,0% 24,9% 7,5% 48,9% 51,1% 1,2% 1,5%

http://www.val.se