Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 40 Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 40 Kristineberg 359 10,0% 26,7% 31,5% 31,8% 5,8% 49,0% 51,0% 0,3% 1,9%
Summa 359 10,0% 26,7% 31,5% 31,8% 5,8% 49,0% 51,0% 0,3% 1,9%

http://www.val.se