Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 41 Kristineberg-Gässlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 41 Kristineberg-Gässlösa 1165 27,0% 31,3% 18,6% 23,1% 9,5% 46,2% 53,8% 1,8% 2,5%
Summa 1165 27,0% 31,3% 18,6% 23,1% 9,5% 46,2% 53,8% 1,8% 2,5%

http://www.val.se