Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rångedala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rångedala 611 16,4% 36,7% 24,2% 22,7% 8,3% 51,1% 48,9%   0,7%
Summa 611 16,4% 36,7% 24,2% 22,7% 8,3% 51,1% 48,9% 0,7%

http://www.val.se