Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalsjöfors 2 Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 2 Östra 1288 16,4% 36,7% 22,7% 24,1% 8,6% 50,6% 49,4% 0,2% 0,6%
Summa 1288 16,4% 36,7% 22,7% 24,1% 8,6% 50,6% 49,4% 0,2% 0,6%

http://www.val.se