Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalsjöfors 9 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 9 Centrum 1076 14,4% 32,7% 21,5% 31,4% 6,9% 49,0% 51,0% 0,5% 1,0%
Summa 1076 14,4% 32,7% 21,5% 31,4% 6,9% 49,0% 51,0% 0,5% 1,0%

http://www.val.se