Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dannike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dannike 638 16,8% 31,7% 25,4% 26,2% 7,8% 51,4% 48,6%   1,6%
Summa 638 16,8% 31,7% 25,4% 26,2% 7,8% 51,4% 48,6% 1,6%

http://www.val.se