Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fristad Tärby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Tärby 1113 12,0% 28,8% 23,4% 35,8% 5,2% 45,8% 54,2% 0,7% 0,8%
Summa 1113 12,0% 28,8% 23,4% 35,8% 5,2% 45,8% 54,2% 0,7% 0,8%

http://www.val.se