Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fristad Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Västra 1308 13,5% 38,6% 22,2% 25,6% 7,7% 50,1% 49,9% 0,5% 1,1%
Summa 1308 13,5% 38,6% 22,2% 25,6% 7,7% 50,1% 49,9% 0,5% 1,1%

http://www.val.se