Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fristad Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fristad Centrum 959 14,3% 32,7% 21,2% 31,8% 6,3% 49,1% 50,9% 0,2% 2,0%
Summa 959 14,3% 32,7% 21,2% 31,8% 6,3% 49,1% 50,9% 0,2% 2,0%

http://www.val.se