Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borgstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borgstena 555 18,0% 30,3% 22,0% 29,7% 7,9% 51,4% 48,6%   1,6%
Summa 555 18,0% 30,3% 22,0% 29,7% 7,9% 51,4% 48,6% 1,6%

http://www.val.se