Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tämta-Vänga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tämta-Vänga 493 12,4% 31,4% 30,8% 25,4% 7,1% 52,9% 47,1%   0,4%
Summa 493 12,4% 31,4% 30,8% 25,4% 7,1% 52,9% 47,1% 0,4%

http://www.val.se