Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bredared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bredared 883 16,0% 32,5% 28,9% 22,7% 7,7% 51,9% 48,1% 0,7% 0,6%
Summa 883 16,0% 32,5% 28,9% 22,7% 7,7% 51,9% 48,1% 0,7% 0,6%

http://www.val.se