Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandared 1 Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandared 1 Öster 997 13,8% 32,8% 24,9% 28,5% 8,0% 49,7% 50,3% 0,4% 1,6%
Summa 997 13,8% 32,8% 24,9% 28,5% 8,0% 49,7% 50,3% 0,4% 1,6%

http://www.val.se