Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svaneholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svaneholm 750 15,9% 34,3% 23,3% 26,5% 7,9% 51,3% 48,7% 2,1% 3,1%
Summa 750 15,9% 34,3% 23,3% 26,5% 7,9% 51,3% 48,7% 2,1% 3,1%

http://www.val.se