Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Viskafors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viskafors 1161 13,8% 33,9% 24,3% 28,1% 8,3% 50,3% 49,7% 0,7% 1,0%
Summa 1161 13,8% 33,9% 24,3% 28,1% 8,3% 50,3% 49,7% 0,7% 1,0%

http://www.val.se