Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ulricehamn 3 Förvaltning Höjdgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 3 Förvaltning Höjdgatan 1511 18,2% 21,8% 18,3% 41,6% 7,1% 46,5% 53,5% 0,3% 1,7%
Summa 1511 18,2% 21,8% 18,3% 41,6% 7,1% 46,5% 53,5% 0,3% 1,7%

http://www.val.se