Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ulricehamn 4 Församlingsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 4 Församlingsgården 1635 15,2% 33,6% 21,5% 29,7% 7,9% 50,3% 49,7% 0,4% 0,6%
Summa 1635 15,2% 33,6% 21,5% 29,7% 7,9% 50,3% 49,7% 0,4% 0,6%

http://www.val.se