Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ulricehamn 5 Tingsholmsgymnasiet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 5 Tingsholmsgymnasiet 1216 18,3% 33,3% 28,1% 20,2% 9,7% 49,8% 50,2% 0,3% 1,7%
Summa 1216 18,3% 33,3% 28,1% 20,2% 9,7% 49,8% 50,2% 0,3% 1,7%

http://www.val.se