Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blidsberg/Dalum/Trädet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blidsberg/Dalum/Trädet 1630 14,8% 27,9% 25,2% 32,1% 7,2% 49,5% 50,5% 0,6% 2,1%
Summa 1630 14,8% 27,9% 25,2% 32,1% 7,2% 49,5% 50,5% 0,6% 2,1%

http://www.val.se