Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åmål nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål nordvästra 1465 19,1% 30,4% 26,0% 24,4% 8,8% 49,7% 50,3% 0,3% 1,4%
Summa 1465 19,1% 30,4% 26,0% 24,4% 8,8% 49,7% 50,3% 0,3% 1,4%

http://www.val.se