Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åmål sydvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål sydvästra 1629 16,5% 25,4% 22,8% 35,4% 6,6% 48,7% 51,3% 0,2% 1,3%
Summa 1629 16,5% 25,4% 22,8% 35,4% 6,6% 48,7% 51,3% 0,2% 1,3%

http://www.val.se