Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näset 1038 24,1% 20,3% 21,1% 34,5% 9,2% 47,2% 52,8% 0,2% 2,2%
Summa 1038 24,1% 20,3% 21,1% 34,5% 9,2% 47,2% 52,8% 0,2% 2,2%

http://www.val.se