Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Madlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Madlyckan 1254 19,7% 25,2% 21,6% 33,5% 8,8% 47,9% 52,1% 0,2% 1,3%
Summa 1254 19,7% 25,2% 21,6% 33,5% 8,8% 47,9% 52,1% 0,2% 1,3%

http://www.val.se