Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trädgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trädgården 1425 19,6% 20,0% 19,9% 40,5% 8,1% 44,2% 55,8% 0,4% 1,6%
Summa 1425 19,6% 20,0% 19,9% 40,5% 8,1% 44,2% 55,8% 0,4% 1,6%

http://www.val.se