Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marieholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieholm 1901 18,8% 23,7% 22,4% 35,1% 7,5% 49,3% 50,7% 0,6% 2,1%
Summa 1901 18,8% 23,7% 22,4% 35,1% 7,5% 49,3% 50,7% 0,6% 2,1%

http://www.val.se