Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Leverstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Leverstad 991 26,0% 26,4% 19,3% 28,3% 10,3% 50,4% 49,6% 0,7% 1,5%
Summa 991 26,0% 26,4% 19,3% 28,3% 10,3% 50,4% 49,6% 0,7% 1,5%

http://www.val.se