Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Wennerberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Wennerberg 1274 21,7% 23,3% 21,0% 34,1% 8,6% 45,5% 54,5%   1,5%
Summa 1274 21,7% 23,3% 21,0% 34,1% 8,6% 45,5% 54,5% 1,5%

http://www.val.se