Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Margretelund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Margretelund S 1443 18,8% 28,1% 29,7% 23,4% 9,0% 47,3% 52,7% 0,1% 1,8%
Summa 1443 18,8% 28,1% 29,7% 23,4% 9,0% 47,3% 52,7% 0,1% 1,8%

http://www.val.se