Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ågårdsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ågårdsområdet 1404 20,4% 30,7% 22,6% 26,2% 9,3% 47,8% 52,2% 0,4% 1,4%
Summa 1404 20,4% 30,7% 22,6% 26,2% 9,3% 47,8% 52,2% 0,4% 1,4%

http://www.val.se