Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råda 1403 13,5% 36,2% 21,5% 28,7% 7,1% 49,3% 50,7% 0,4% 1,4%
Summa 1403 13,5% 36,2% 21,5% 28,7% 7,1% 49,3% 50,7% 0,4% 1,4%

http://www.val.se