Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenhammar 1184 13,2% 35,6% 24,6% 26,7% 9,0% 50,0% 50,0% 0,3% 0,7%
Summa 1184 13,2% 35,6% 24,6% 26,7% 9,0% 50,0% 50,0% 0,3% 0,7%

http://www.val.se