Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tofta-Ulriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tofta-Ulriksdal 1250 13,8% 34,2% 27,8% 24,2% 8,6% 50,7% 49,3% 0,2% 0,8%
Summa 1250 13,8% 34,2% 27,8% 24,2% 8,6% 50,7% 49,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se