Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Saleby-Norra Härene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Saleby-Norra Härene 1560 14,9% 32,9% 27,8% 24,4% 7,6% 53,5% 46,5% 0,3% 1,2%
Summa 1560 14,9% 32,9% 27,8% 24,4% 7,6% 53,5% 46,5% 0,3% 1,2%

http://www.val.se