Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skara 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 1 1116 24,0% 27,3% 21,7% 27,0% 11,2% 51,0% 49,0% 0,5% 3,9%
Summa 1116 24,0% 27,3% 21,7% 27,0% 11,2% 51,0% 49,0% 0,5% 3,9%

http://www.val.se