Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skara 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 2 1310 18,4% 30,5% 24,4% 26,7% 8,5% 47,0% 53,0% 0,3% 1,5%
Summa 1310 18,4% 30,5% 24,4% 26,7% 8,5% 47,0% 53,0% 0,3% 1,5%

http://www.val.se