Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skara 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 3 1464 20,6% 23,9% 18,3% 37,2% 8,4% 41,7% 58,3% 0,3% 1,6%
Summa 1464 20,6% 23,9% 18,3% 37,2% 8,4% 41,7% 58,3% 0,3% 1,6%

http://www.val.se