Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skara 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 4 2002 22,3% 31,9% 25,5% 20,3% 9,9% 48,9% 51,1% 0,4% 1,4%
Summa 2002 22,3% 31,9% 25,5% 20,3% 9,9% 48,9% 51,1% 0,4% 1,4%

http://www.val.se