Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skara 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 6 1306 22,0% 29,2% 24,7% 24,1% 9,3% 52,2% 47,8% 0,3% 0,6%
Summa 1306 22,0% 29,2% 24,7% 24,1% 9,3% 52,2% 47,8% 0,3% 0,6%

http://www.val.se