Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varnhem-Eggby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varnhem-Eggby 1665 13,3% 33,1% 26,7% 26,8% 7,4% 50,3% 49,7% 0,5% 1,6%
Summa 1665 13,3% 33,1% 26,7% 26,8% 7,4% 50,3% 49,7% 0,5% 1,6%

http://www.val.se