Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ardala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1432 15,4% 28,8% 27,4% 28,4% 7,1% 52,5% 47,5% 0,3% 0,6%
Summa 1432 15,4% 28,8% 27,4% 28,4% 7,1% 52,5% 47,5% 0,3% 0,6%

http://www.val.se