Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Billingssluttningen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Billingssluttningen 1949 19,7% 30,1% 19,9% 30,4% 6,5% 47,0% 53,0% 0,3% 1,2%
Summa 1949 19,7% 30,1% 19,9% 30,4% 6,5% 47,0% 53,0% 0,3% 1,2%

http://www.val.se